Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti vo vyučovaní na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi.

Číslo akreditácie: 
1208/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi
Rozhodnutie o schválení: