Maturita z informatiky

Ako tvoriť maturitné zadania a ich hodnotenie

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1207/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: