Banky a ich úloha v ekonomike

Udržať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky o bankách a bankovníctve.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1204/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: