Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ekonomických predmetov

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky malého a stredného podnikania na Slovensku v rámci ekonomických predmetov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1202/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: