Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa

Zámerom programu je nadobudnutie kompetencie plánovať a projektovať činnosť vo výchovnom zariadení, vedieť navrhnúť projekt atestačnej práce na prvú atestáciu. Absolvovaním vzdelávania bude vychovávate vedieť stanoviť odborno-metodický problém svojej pedagogickej činnosti a písomne do práce spracovať uplatnenie tvorivých skúseností pri jeho riešení.

Číslo akreditácie: 
1124/2013 - KV
Dokumenty