Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné pre výkon činností pedagogických zamestnancov – učiteľov stredných škôl s aprobáciou ruský jazyk pri plnení úloh v súvislosti s maturitnou skúškou a v rámci profesijných kompetencií získať zručnosť v tvorbe maturitných zadaní z ruského jazyka potrebných na efektívnu prípravu žiakov na maturitnú skúšku.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1123/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba maturitných zadaní z RJ
Rozhodnutie o schválení: