Dramatická výchova v školách

Vzdelávací program poskytne informácie pre implemntáciu dramatickej výchovy do edukačného procesu a rozšíri zručnosti v oblasti kultúrnej identity tvorivosti a tvorivého myslenia.

Číslo akreditácie: 
1118/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Dramatická výchova v školách
Rozhodnutie o schválení: