Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby

Vzdelávací program sa zameriava na rozvoj kreativity a vlastnej tvorby v oblasti hrnčiarstva, na riešenie technických problémov výtvarného charakteru, a na získanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov využívať techniky tradičných remesiel v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1108/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby
Rozhodnutie o schválení: