Tvorba úloh pre odborný výcvik

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie MOV v oblasti úloh rôzneho typu na praktické preskúšanie žiakov podľa taxonómie cieľov vzdelávacieho procesu a podporu praktickej hzručnosti žiakov

Číslo akreditácie: 
1106/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: