Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania aktualizáciu profesijných kompetencií na presné, dôsledné a objektívne hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z AJ a zabezpečenie jej validity a spoľahlivosti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1105/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: