Konštruktivizmus vo vyučovaní anglického jazyka v základných školách

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej školy v aplikácii konštruktivistického prístupu vo vyučovaní anglického jazyka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1097/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Konštruktivizmus vo vyučovaní AJ v ZŠ
Rozhodnutie o schválení: