Experimenty vo vyučovaní fyziky na základne škole

Vzdelávací program pojednáva ako udržat, rozvíjat a rozšírit profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej cinnosti
v experimentálnej oblasti predmetu fyzika v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1094/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: