Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného poradenstva

Získať odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti výchovného poradcu na základných a stredných školách a implementovať úlohy Rady EK a Stratégie celoţivotného poradenstva v SR do praxe.

Číslo akreditácie: 
1090/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: