Projektové vyučovanie v predmete občianska náuka na ZŠ

Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie učiteľa základnej školy v oblasti metód a foriem vyučovania o problematiku realizácie projektového vyučovania v predmete občianska náuka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1081/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: