Využitie e-learningu vo vyučovaní

Inovácia vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nástrojov e-learningu vo
vyučovaní a pri zvyšovaní efektívnosti procesu vyučovania modernými prístupmi.

Číslo akreditácie: 
1072/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie e-learningu vo vyučovaní
Rozhodnutie o schválení: