Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
1067/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: