Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná čipka pre začiatočníkov

Obsahom vzdelávacieho programu Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. - Paličkovaná čipka pre začiatočníkov je poznanie histórie paličkovanej čipky, zvládnutie základov paličkovania (od prípravných prác, techniky paličkovania po realizáciu jednoduchých vzorov) a metodika sprostredkovania techniky paličkovania žiakom.

Číslo akreditácie: 
1063/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Paličkovaná čipka pre začiatočníkov
Rozhodnutie o schválení: