Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické návody ako aplikovať konkrétne kreativizujúce i aktivizujúce metódy a ich aktualizačné modifikácie v edukačnom procese so zreteľom najmä na rozvíjanie interpersonálnych kompetencií.

Číslo akreditácie: 
1060/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty