Vidiecky cestovný ruch

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca pri vyučovaní problematiky vidieckeho cestovného ruchu a tvorby podnikateľských plánov

Číslo akreditácie: 
1059/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: