Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu a realizáciu edukačného projektu so zameranim na cyrilo-metodskú misiu v školskej edukácii.

Číslo akreditácie: 
1056/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: