Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

VP je zameraný na inováciu profesijných kompetencií odborných zamestnancov potrebných pre spoluprácu s pedagogickými
zamestnancami v edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Číslo akreditácie: 
1055/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Edukácia zdravotne znevýhodnených pre OI
Rozhodnutie o schválení: