Kariérová výchova a poradenstvo v školách

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu pre plnenie úloh v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva v školách.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1046/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: