Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania

Zdokonaliť najnovšie progresívne profesijné kompetencie a získať zručnosti v práci vychovávateľa pri využívaní mediálnej výchovy vo VMV aktívnym zapájaním vychovávateľov do aktuálnej edukačnej výzvy týkajúcej sa mediálnej výchovy.

Číslo akreditácie: 
1033/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: