Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania pri realizácií gymnastických cvičení.

Číslo akreditácie: 
1028/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Gymnastické športy
Rozhodnutie o schválení: