Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

Udržanie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných na výkon inštruktora lyžiarskeho kurzu pre učiteľa materskej školy.

Číslo akreditácie: 
977/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Netradičné pohybové hry