Zážitkové učenie v environmentálnej výchove

Vzdelávací program je zameraný na rozvíjanie a rozšírenie odborných a pedagogických zručností v oblasti environmentálnej výchovy, najmä praktického vyučovania v teréne.

Číslo akreditácie: 
974/2012-KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zážitkové učenie v environmentálnej výchove