Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Číslo akreditácie: 
972/2012 - KV