Kariérový poradca

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností kariérového poradcu a zvýšiť úroveň prípravy mládeţe na voľbu povolania a pracovného uplatnenia na trhu práce.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
891/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kariérový poradca v poradenskej teórii a praxi
Rozhodnutie o schválení: