Etika podnikania

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti, ktoré sú potrebné pre implementáciu etického podnikateľského kódexu do edukačného procesu.

Číslo akreditácie: 
856/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Etika podnikania