Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Inovačný vzdelávací program poskytuje účastníkom prostredníctvom výcvikovej formy cez zážitkové vyučovanie prehľad o metódach a formách práce, ktoré podporujú proces kritického myslenia u žiakov zo SZP.

Číslo akreditácie: 
841/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo SZP