Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe - ISCED 2

Aktualizácia a rozvoj profesijných kompetencií v oblasti vyučovania predmetu občianska náuka na základných školách.

Číslo akreditácie: 
839/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Občianska náuka v ŠkVP ISCED 2