Využitie Excelu v matematike

Vzdelávací program je zameraný na zdokonalenie a rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné pre informačnú gramotnosť učiteľov matematiky v stredných školách.

Číslo akreditácie: 
838/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie excelu v matematike