Riešenie konfliktných situácii v školách a školských zariadeniach

Vzdelávací program je zameraný na zvládanie konfliktov v školách a školských zariadeniach, identifikovanie príčin ťažkých situácií a konfliktov, získanie schopnosti predchádzať konfliktom a riešiť ich

Číslo akreditácie: 
808/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Riešenie konfliktných situácií v školách a ŠZ