Ochrana života a zdravia

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti realizácie prierezovej tematiky učebných osnov ŠVP Ochrana života a zdravia.

Číslo akreditácie: 
798/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ochrana života a zdravia