Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania poznať široký diapazón aktivizujúcich a hrových metód podporujúcich pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka u žiakov na 1. stupni ZŠ a využívaž tieto metódy vo vyučovacom procese .

Číslo akreditácie: 
775/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku