Výučba geografie na ZŠ a SŠ trochu inak

Poskytnúť učiteľom geografie ZŠ a SŠ poznatky o nových trendoch v geografických výskumoch.

Číslo akreditácie: 
727/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
HAVRILOVÁ, Mária. 2010. Ako pracovať s interaktívnou tabuľou. Prešov : Základná škola, Československej armády 22, 2010.
ČURIOVÁ, Helena. 2014. Prínos a využitie interaktívnej tabule v modernom vzdelávaní. Prešov : Ústav jazykových kompetencií Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1071-2
POPELKA, Vladimír. 2011. Informačné a komunikačné technológie - nástroj efektivity vzdelávania. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra informatiky