Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov

Vzdelávací program je zameraný na rozvíjanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných pri riešení nevhodného správania žiakov

Číslo akreditácie: 
719/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Učiteľ a problémové situácie v edukácií