Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Vzdelávací program poskytne účastníkom poznatky a skúsenosti pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov s autizmom.

Číslo akreditácie: 
718/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Autizmus v praxi