Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa v oíblasti aktívneho učenia sa žiaka - aktivizujúce metódy, čitateľské stratégie realizované interaktívnym spôsobom

Číslo akreditácie: 
698/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Aktívne učenie sa žiakov - stratégie a metódy
Čitateľské stratégie zlepšujúce schopnosť učiť sa