Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove

Ponuka cvičení s netradičným náčiním - fit lopta, overbal, dyna-band s cieľom zatraktívnenia vyučovania a aplikácia na hodinách telesnej a športovej výchovy v základných a stredných školách.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
575/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Netradičné náčinie v školskej telesnej výchove