Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu

Aplikácia moderných trendov vyučovania a riadenia školského športu do pedagogickej praxe, motivovanie žiakov k pohybovým aktivitám, práca s internetovým portálom školského športu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
497/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Moderné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy