Moderná výučba účtovníctva

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti výučby účtovníctva modernými vyučovacími prostriedkami s podporou informačných technológií v súlade s platnou legislatívou.

Číslo akreditácie: 
1015/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Moderná výučba účtovníctva
Zdroje - publikácie: