Minihádzaná v učive telesnej a športovej výchovy

Vzdelávací program poskytne učiteľom telesnej a športovej výchovy hlavne na prvom stupni zásobník hier, ktoré sa dajú učiť v malých telocvičniach, školských dvoroch. Minihádzaná má upravený počet hráčov, ihrisko a pravidlá, umožňuje deťom hrať hádzanú nielen na hodinách  školskej telesnej a športovej výchovy, ale aj voľnočasových aktivitách. Zaradenie tejto športovej hry do hodín telesnej a športovej výchovy prispeje k obohateniu vyučovania, motivácii k pohybu a výchove k fair-play. 

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie implementovať minihádzanú do svojej pedagogickej praxe. Je metodicky a prakticky pripravený aplikovať získané spôsobilosti osvojených jednotlivých prvkov minihádzanej do hodín telesnej a športovej výchovy. Vie metodicky a prakticky realizovať výučbu, pripraviť a realizovať súťaže a rozhodovať zápasy na úrovni základných škôl.

Číslo akreditácie: 
1674/2017 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: