Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických dokumentov

Udržať a získať umelecko-profesijné kompetencie učiteľov s cieľom prepojiť výučbu interpretačných zručností, tvorivých a percepčných schopností žiakov a napojiť ich na možnosti uplatnenia v praxi cestou integrácie umení.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
585/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky