Mechatronika

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania poznatky a skúsenosti z oblasti mechatroniky.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
725/2012 - KV
Druh: