Kontakty

Adresy pracovísk MPC
Adresa pracoviska
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
generálna riaditeľka
Adresa pracoviska
RP MPC Bratislava
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BA
Adresa pracoviska
DP MPC Trnava
Lomonosovova 2797/6
91708 Trnava
+421 335 983 712
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa
Adresa pracoviska
DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
+421 917 510 221
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa
Adresa pracoviska
DP MPC Nitra
Ul. kozmonautov 5
94901 Nitra
+421 376 426 040
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa
Adresa pracoviska
DP MPC Komárno
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
94501 Komárno
+421 353 812 024
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa
Adresa pracoviska
RP MPC Banská Bystrica
Horná 97
97546 Banská Bystrica
+421 484 722 999
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BB
Adresa pracoviska
DP MPC Žilina
Oravská cesta 11
01001 Žilina
+421 917 912 666
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa
Adresa pracoviska
RP MPC Prešov
Ul. T. Ševčenka 11
08020 Prešov
+421 517 565 101
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľ RP MPC PO
Adresa pracoviska
DP MPC Košice
Južná trieda 10
04001 Košice
+421 917 912 648
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa