učiteľ profesijného rozvoja

Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi.

Lektor: 
Mgr. Marcela Kvetková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

1. Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Forma podujatia: 
prezenčne