učiteľ profesijného rozvoja

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Stratégie súvisiace s porozumením textu

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Forma podujatia: 
prezenčne

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Forma podujatia: 
prezenčne

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Forma podujatia: 
prezenčne

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijný štandard učiteľov profesijného rozvoja

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Hrať sa, komunikovať, učiť sa!

Lektor: 
Paul Westerloppe
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - porfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Environmentálna výchova v edukačnom procese

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne