Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch

Vzdelávanie je zamerané na uplatňovanie moderných vyučovacích metód s podporou informačno-komunikačných technológií.

Číslo akreditácie: 
450/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Interaktívne vyučovanie v ŠkVP