Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania získať zručn osť efektívne využívať materiály CLIL, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
751/2012 - KV